William Carlos Williams'dan Seçme Şiirler
William Carlos Williams'dan Seçme Şiirler

William Carlos Williams’dan Seçme Şiirler, şiir okumaktan hoşlananlar için güzel bir tercih olacaktır.

“Okurun anlayabileceği, ama epey çaba göstermesi gereken bir şiir yazmak isdeği”ni bir şiirinde dile getiren William Carlos Williams 20.yüzyıl Amerikan şiirinin beli de en Amerikalı sayılabilecek şairlerinden biridir.
Radikal biçimde yalınlığıyla yalnız Amerikan şiirine değil modernist şiiri de damgası vurmuş. Konuşma dili ve yalın bir anlatımla nesnel dünyayı lirizimle buluşturudğu şiirleri özellikle 1950’live 1960’lı yıllarda etkili olmuştur. Klasik kalıplar yerine, 1920’lerden başlayarak “Amerikan Ağzı’nı kullanmış ve Walt Whitman’dan sonra “şiirin özgürlüğü”ne büyük katkıda bulunmuştur.
“Okurun anlayabileceği, ama epey çaba göstermesi gereken bir şiir yazmak istediği”ni bir şiirinde dile getiren William Carlos Williams yirminci yüzyıl Amerikan şiirinin belki
de en Amerikalı sayılabilecek şairidir. Radikal biçimde yalınlığı ile yalnız Amerikan şiirine değil modernist şiire de damga vurmuştur. Yalın imgelerinin yanı sıra, öyküyle
anlatıcılık arasındaki keskin ayrımı lirizmle buluşturduğu şiirleri özellikle 1950’li ve 1960’lı yıllarda etkili olmuştur.Klasik kalıplar yerine, 1920’lerden başlayarak “Amerikan
Ağzı”nı kullanmış ve Walt Whitman’dan sonra “şiirin özgürlüğü”ne büyük katkıda bulunmuştur.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here