1796'dan Bugüne İran

Behrooz Moazami‘nin kitabı İran’da Devlet, Din ve Devrim İran’ın geçmişini, bugününü anlatırken geleceğine ışık tutuyor.

Yazar Moazami ülkenin iki yüzyıllık siyasi tarihini analitik bir biçimde ele almış. 18.yüzyılın sonunda Kacar hanedanının kurduğu merkezî bürokratik devlet tesisini anlatıyor. Bunun yanı sıra 20. yüzyılın başında meşrutiyet devriminin nasıl başarısızlığa uğradığını ve bunun üzerine Pehlevi hanedanının iktidarına doğru yolculuğa çıkacaksınız.

İran’ın stratejik konumu nedeniyle büyük güçler arasında adeta bir tampon devlet konumuna geçiş sürecini okuyacaksınız. Şah’ı deviren devrimin kopuşunu ve hızla nasıl İslâmîleşmesine şaşıracaksınız. Ülke dini canlanma yaşarken diğer yandan Şii ulemanın kurumsallaşma sürecini ve 1980 yıllarında teokrasinin nasıl ortaya çıktığını ve son yıllardaki demokratik reform taleplerini öğreneceksiniz.

Yazar Moazami, kendi düşüncelerinden özgür bir şekilde İran’ın nasıl hızlı bir şekilde Batıdışı bir ülkeye dönüştüğünü analiz etmiş. İran’da ki son yıllarda yaşanan özgül toplumsal katılım ve seferberlik dinamiklerine de dikkat çekiyor.

“Bu kitabın, İran Devleti’nin oluşumuna, dinî hareketlerin tarihine ve modern İran tarihinde ulemanın rolüne dair açıklamaları, belki de sadece bir tarihçi ve bu olayların bir şahidinin sunabileceği bir bağımsızlığı taşımaktadır. Kitap Batı eğilimli olmayan bir devlet teorisi ve 1979 Devrimi’nin İslamî dönüşüne ve sonrasına çok farklı bir açıklama sunuyor, çünkü İslamîleşmeyi kültürel bir süreçten ziyade tarihsel ve siyasi bir süreç olarak görüyor.”
(BEHROOZ MOAZAMİ)

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here